• Chcete Zbrojní průkaz SNADNO a RYCHLE?
 • Nechtějí se vám studovat zdlouhavé právní předpisy a ČSN?
 
 
Objednávejte se na individuální prezenatci publikace Zbrojní průkaz 
na tel: 604 412 524 nebo 776 182 906
i v místě vašeho bydliště, pracoviště a to po celé ČR.
zbrojní průkaz

Jak podat žádost o vydání zbrojního průkazu

mužDobrý den, prosím, jak podat žádost o vydání zbrojního průkazu?

Děkuji. Petr Musil.

Odpověď:

Pro vydání zbrojního průkazu musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší jednoho roku,
 • 2 fotografie o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 • u žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C předložit platný lovecký lístek,
 • eventuálně i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona.
 • Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby.

Kdo může získat zbrojní průkaz?

mužZbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která musí splňovat následující body:

 • má místo pobytu na území ČR
 • dosáhla předepsaného věku - zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F smí mít jen osoba starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osoba starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak
 • je způsobilá k právním úkonům
 • Zdraví. Osoba musí být zdravotně způsobilá - Posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.
 • Odbornost - Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.
 • Bezúhonnost. Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.
 • Spolehlivost.
Díky za odpověď.
Jan Musil.

Co je zbrojní průkaz?

mužZbrojní průkaz je průkaz, který opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní a to v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.

Díky, za super vysvětlení. Máte moc hezké a užitečné stránky.

Karel Mojžíš

NOVINKY

08/05/2013, 17:37
Naše publikace Zbrojní průkaz snadno a rychle obsahuje vše podstatné a důležité ke složení zkoušky...

ODKAZY

 

 

 

 

OBJEDNAT PUBLIKACI

PROČ S NÁMI?

1) Jsme přímo zkušebními komisaři v oboru zbraní a střeliva, kteří přímo zkouší žadatele o zbrojní průkaz.

2) Máme dlouholeté zkušenosti, kde a v čem se dělají nejčastější chyby při zkoušce odborné způsobilosti.

3) Jsme autory publikace „Zbrojní průkaz snadno a rychle“, kde jsou shrnuté dlouholeté zkušenosti ze zkoušek, které Vám zjednodušeným způsobem umožní složit zkoušku  bez dlouhého učení.

4) Provádíme  i bezpečnostní kvalifikaci  kvalifikace strážný a detektiv koncipient.

5) Naše ceny jsou férové a dopředu známy.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. INFORMACE